تصاویر انگیزشی - وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا

درست است که خواندن جملات انگیزشی یا دیدن تصاویر انگیزشی نمی‌تواند موفقیتتان را تضمین کند، اما دیدن تصاویر انگیزشی و خواندن جمله‌های کارآفرینان و افراد موفق می‌تواند جرقه انگیزه و اراده لازم برای طی کردن مسیر موفقیت و کسب دستاوردهای مختلف را در ذهن ما روشن کند.

مدیریت و رهبری، مسیری است پر از تجربه. تجربیاتی که می‌توانید نکاتی حیاتی و بسیار آموزنده برای دیگران داشته باشد. دکتر ماکان آریا پارسا همواره در این مسیر تجربیات خود را با راهنمایی‌ها و آموزش‌های مختلف در اختیار قرار می‌دهد.

این صفحه هم جزئی از همین مسیر است! صفحه‌ای که در آن برخی از سخنان آموزشی و انگیزشی ماکان آریا پارسا را می‌خوانید:

دکتر ماکان آریا پارسا :
شکست ها بیشتر از موفقیت ها به نفع توست!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : رهبران بزرگ بر حسب تصادف ژنتیکی ساخته نمی شوند!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
زندگی چیزی جز یک سفر جسورانه نیست

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
زندگی محدود است، آن را برای دیگران زندگی نکنید

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
فرد موفق کسی است که،تسلیم ترس از شکست نشده است

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
همیشه امید داشته باش، اما هیچوقت توقع نداشته باش

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
ابتدا عادت های بد را بیرون بیاورید

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
با یک ذهن بسته هرگز نمیشه رشد کرد

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
زمین خوردن باعث باختت نمیشه…

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
برای داشتن چیزهای جدید،باید یک آدم جدید بشی

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
آرزوهات رو بساز، تا زندگی رو نبازی

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
تفاوت است که شما را در ذهن مشتری ماندگار می کند

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
مهم تر از ساختن، محل ساختن است

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
هر روزی که تسلیم نمیشی،یک قدم به هدفت نزدیکتری

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
این انتخاب های شماست که شما را می سازد

سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
تنها راز ماندگاری سرسختی استسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :چیزهایی را برای موفقیت انتخاب کنید که برایتان به یک عادت تبدیل شودسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
تو تنبل نیستی! فقط اهدافت به قدر کافی بزرگ نیستن!سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : انسان های بزرگ همیشه با مخالفت انسان های عادی رویرو می شوند!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
هر چقدر دوست داری مشورت کن! ولی تنهایی تصمیم بگیر!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
انگیزه دادن به کارمندان، اصلی ترین کار یک رهبر استسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
مطالعه تنها داروی خردمند شدنسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
به جای زیاد کار کردن هوشمندانه کارکنیدسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
شما همان چیزی هستید که باور دارید!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
اطراف خود را باکسانی احاطه کنیدکه شما را بالاتر می برند!سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :اول میگن “نمیتونی!”بعد میپرسن “چطوری تونستی!”سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
پولتان را طوری مدیریت کنید که شبها با خیال آسوده بخوابیدسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
دو بازوی اصلی موفقیت در کار،آگاهی و مسئولیت سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
پس انداز بیشتر= هزینه های کمترسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
با کسانی معاشرت کن که با تو آینده مشترک دارند نه گذشته مشترک!سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
جاده های هموار ، راننده های ماهری نمی سازند
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
پیشرفت هزینه دارد ولی ارزشمند استسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
تا وقتی سراغ چیزی میری، تا بدستش نیاوردی برنگرد!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
رویاهاتو دنبال کن! اونا راه رو بلدن!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
سختی ها موقتی هسند، اما نشدن ها همیشگی
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :تصمیمات کوچک و بزرگ هستند که مسیر زندگی شما رامی سازدسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
ثابت و پایداری کلید نهایی موفقیت
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : هر زمان از ادامه مسیر خسته شدید از خودتان بپرسید ارزش ادامه دادن دارد
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :ویژگی مشترک تمام رهبران:
خوش بین، با اعتماد راسخ،عملگرا
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : گاهی موفق می شوید!گاهی یاد می گیرید! در هر دو حالت برنده هستید
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
“ای کاش بتوانم” ها را به “توانستم” تبدیل کن
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :بزرگترین مشکل مالی مردم عدم درک درست آنها ازپول استسخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
اول به چالش بکشید بعد اعتماد کنید
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : برای چی نگران آینده ای هستی که قراره خودت بسازیش
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : انسان های بزرگ همیشه با مخالفت انسان های عادی رویرو می شوند!سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
تلاش مستمر، پاداش چند برابر دارد
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
الگو باش نه درس عبرت
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا :
موفقیت یعنی مبارزه تا آخرین نفس!سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : دنیا پر از فرصت هایی است ، که فقط منتظر توست!
سخنی از ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا : موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!