دکتر ماکان آریا پارسا

برجسته ترین مشاوران کشور در حوزه‌ی مدیریت کسب و کار
درباره من

دکتر ماکان آریا پارسا

افتخارآفرین است ببینیم جوان ایرانی بدون پشتوانه مالی یا ارتباطاتی خاص بتواند برای بیش از 400 نفر شغل ثابت و تمام وقت ایجاد کند. دکتر ماکان آریا پارسا یک کارآفرین خلاق و پرانرژی است که بارها به عنوان کارآفرین نمونه کشوری انتخاب شده است. ایشان از برجسته ترین مشاوران کشور در حوزه‌ی مدیریت کسب و کار، ارتباطات، بازاریابی و منابع انسانی است. او بیش از 20 کتاب تالیف و ترجمه کرده است و صدها ساعت سمینار در مورد مسائلی مثل کسب و کار و عبور از بحران‌ها برگزار کرده و از این راه‌ها برای انتقال تجربیات خود به کارآفرینان نوپا استفاده می کند. ماکان آریا پارسا تا به حال موفق به دریافت ده‌ها لوح تقدیر از مسئولین بلندپایه استانی و کشوری شده است.

دریافت تندیس طلایی

رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت معدن و تجارت ایران سال 1400

دریافت تندیس طلایی

رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت معدن و تجارت ایران سال 1399

دریافت تندیس طلایی

رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت معدن و تجارت ایران سال 1398

گواهینامه ملی

رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت ، معـدن و تجـارت ایران سال 1397

گواهینامه ملی

رعایت حقوق مصرف کنندگان وزارت صنعت ، معـدن و تجـارت ایران سال 1396

مسیری که پایان ندارد….

کارآفرینان بزرگ هرگز دست از رشد و یادگیری و پیشرفت برنمی دارند. مسیری که برای آنها آغاز می شود پایانی ندارد. می دانیم امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای ما و شمایی که تسلیم نمی شوید خواهد بود.
ما اطمینان داریم جاده ای که هیچ مانعی در آن وجود ندارد، به احتمال قوی به جایی نمی رسد. برای همین در دل دشواری ها و سختی ها و بحران ها به دنبال فرصت رشد و توسعه و پیشرفت می گردیم.
در این بین امیدواریم همراهی همیشگی و انرژی بخش شما را در کنار خود داشته باشیم. چون پیمودن این مسیر دشوار، با شما دوستان عزیز و همراهان گرامی، لذت بخش است و بدون شما سخت…