حضور کارآفرینان مختلف در جلسات و همایش‌های گوناگون الهام‌بخش است. انتشار عکس‌ها در وب سایت شخصی دکتر ماکان آریا پارسا هم اینجا قرار گرفته تا علاقه‌مندان بتوانند آن‌ها را مشاهده کنند.

دکتر ماکان آریا پارسا یکی از مدیران و کارآفرینان برتر کشوری است. در این صفحه برخی از تصاویر شخصی ماکان آریا پارسا را مشاهده می‌کنید.

دکتر ماکان آریا پارسا، دفتر کار

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا طراحی لباس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا طراحی لباس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، کارآفرین برتر

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، طراحی لباس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، طراحی لباس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، کارافرین و مدرس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، هنرمند و کارآفرین برتر کشوری

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا، طراحی لباس

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا کیست

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا در لباس خلبانی

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

ماکان آریا پارسا در دفتر کار خود

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

چهره خندان دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

جشن تولد دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا در کنار عکس خواهر و دامادشان

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا در دفتر شخصی خود

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

ماکان آریا پارسا کارآفرینی

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا در کیش

دکتر ماکان آریا پارسا

نگاه بلند دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

نظرات و دیدگاه های بلند دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا