سوابق تحصیلی و آموزشی دکتر آریا پارسا به شرح زیر است:

  • پسا دکتری کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتری کارآفرینی، گرایش آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد، مدیریت MBA، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی ارشد، مدیریت MBA، دانشگاه STEINBEIS BERLIN آل مان
  • کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی)، دانشگاه آزاد اسلامی
  • دارنده مدرک خلبانی هواپیماهای فوق سبک
  • دارنده گواهینامه مدیریت کسب و کار DBA و POSTDBA مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • مسلط به زبان انگلیسی در سطح مطلوب (خواندن، نوشتن و صحبت کردن)
  • دارنده گواهینامه دوره آموزش عالی حقوق تجارت و داوری