تصاویر همایش‌ها و مراسمات - وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا

یک مدیر توانمند، تلاش می‌کند برای موفقیت‌های کوچک و بزرگ، جشن بگیرد تا روحیه کارکنان را ارتقا دهد. همچنین با شرکت در همایش‌ها و مراسمات مختلف و البته معتبر، می‌تواند در جهت شناخت بیشتر خود و تیمش کوشش کند.

در این صفحه تصاویر حضور دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم، در نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز آموزشی در سال 1400، در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی سال 1400 را مشاهده می‌کنید. همچنین در این صفحه چندین عکس از مراسم اهدای تندیس رعایت حقوق مصرف‌کننده در سال 1399 را می‌توانید ببینید.

دومین جلسه ی هم افزایی کانون کارآفرینی و انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان اصفهان با حضور دکتر ماکان آریا پارسا

دکتر ماکان آریا پارسا و کارگاه هدف گذاری در آخرین روز از سال 1400

دکتر ماکان آریا پارسا در نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار (اداره کل استاندارد استان اصفهان)شنبه 2 بهمن 1400
دکتر ماکان آریا پارسا در نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار

نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار (اداره کل استاندارد استان اصفهان)شنبه 2 بهمن 1400 با حضور دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر ماکان آریا پارسا در نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار

جناب آقای رسول رضوانی(مدیرعامل هولدینگ رضوانی)، جناب آقای مهندس باقری(مدیر محترم کارآفرینی)،جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد)وجناب آقای محمد عضار زادگان (بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنعتی آرد جرعه) اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

جناب آقای دکتر فرهاد رحیمی(دبیر هیات امنای کارآفرینی استان اصفهان) جناب آقای مهندس باقری(مدیر محترم کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی)،جناب آقای مهندسشیخ سجادیه (رئیس هیات امنای کانون کارآفرین استان اصفهان) و جناب آقای مهندس کامران کلانی(مدیرکل اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان)جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد)در اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

سخنرانی دکتر ماکان آریا پارسا در نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار (اداره کل استاندارد استان اصفهان)شنبه 2 بهمن 1400
سخنرانی دکتر ماکان آریا پارسا در نشست هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی همکار

دکتر ماکان آریا پارسا دریافت تندیس نقره ای حقوق مصرف کننده در سال 1399

اعطای تندیس حقوق مصرف کننده 1399 به دکتر ماکان آریا پارسا

جناب آقای مهندس باقری(مدیر محترم کارآفرینی)،جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد)و جناب آقای رسول رضوانی(مدیرعامل هولدینگ رضوانی) اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد)وجناب آقای محمد عضار زادگان (بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنعتی آرد جرعه)و جناب آقای بهروز فروتن(مدیرعامل صنایع غذایی بهروز) اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

سخنرانی جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد) در اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

سخنرانی جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد) دکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

جناب دکتر ماکان آریا پارسا(مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد) در اختتامیه هفته کارآفرینیدکتر ماکان آریا پارسا در مراسم اختتامیه هفته کارآفرینی

ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگاندکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگاندکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگان

دکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگاندکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگاندکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائمدکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگان

دکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم

دکتر ماکان آریا پارسا در همایش اقامت رایگان

دکتر ماکان اریا پارسا در همایش اخذ اقامت دائم