تصاویر بازدیدها - وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا

ماکان آریا پارسا به عنوان یک مدیر توانمند و موفق تلاش می‌کند تا با بازدید از سایر کسب‌وکارها، نمایشگاه‌ها و جلسات معتبری که در سطح کشور برگزار می‌شود، هم در جهت شناسایی کسب‌وکار خود و هم در جهت به‌کارگیری این تجربیات در شرکت‌های خود، کوشش کند

در این صفحه، تصاویر بازدیدهای مختلف در زمینه‌های فرهنگی، اداری، نوآوری و اقتصادی از هولدینگ پارس پندار نهاد را مشاهده می‌کنید. این بازدیدها با حضور مسئولان مربوطه استانی و کشوری و با حضور دکتر ماکان آریا پارسا صورت گرفته است.

بازدید جناب آقای عسگر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان و جناب آقای کلانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از هولدینگ پارس پندار نهاد و بازدید از نشریه این هفته همراه با دکتر ماکان آریا پارسابازدید مسئولان از نشریه این هفته در حضور ماکان اریا پارسا

حضور جناب مهندس بحیرایی شهردار بهارستان و مهندس محبی ریاست شورای شهر بهارستان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساحضور مهندس بحیرایی شهردار بهارستان و مهندس محبی ریاست شورای شهر بهارستان در حضور ماکان آریا پارسا

بازدید جناب آقای قاضی عسگر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان و جناب آقای کلانی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از هولدینگ پارس پندار نهاد و بازدید از دستگاه صحافی سلنا پارس همراه با دکتر ماکان آریا پارسابازدید از صحافی سلنا پارس در حضور ماکان آریا پارسا

دکتر محمدرضا جلالی رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه و رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر محمدرضا جلالی رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه اصفهان در حضور ماکان اریا پارسا

محمد علی جعفری معاون امور هنری و سینمایی اصفهان همراه با دکتر ماکان آریا پارسامحمد علی جعفری معاون امور هنری و سینمایی اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهربهارستان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساحضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی بهارستان در کنار ماکان اریا پارسا

حضور دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای مجید کرباسچی، رئیس اتحادیه خدمات رایانه شهرستان اصفهان، در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساآقای مجید کرباسچی، رئیس اتحادیه خدمات رایانه اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای مهندس کامران کلانی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسامهندس کامران کلانی در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای سیستانی فرماندار استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساآقای سیستانی فرماندار استان اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور دکتر عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای دکتر ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر ایرج موفق،رئیس سازمان صنعت اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای حسن اکلیلی هنر پیشه مطرح استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسا

آقای حسن اکلیلی هنر پیشه اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای حسین باقری معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همراه با دکتر ماکان آریا پارساحسین باقری معاونت اشتغال و کارآفرینی اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای سید کمال میرهادی معاون اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساسید کمال میرهادی معاون اشتغال و کارآفرینی اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور دکتر ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای محسن نیرومند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در هولدینگ پارس همراه با دکتر ماکان آریا پارساآقای محسن نیرومند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور جناب آقای آرش اخوان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساآرش اخوان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور سرهنگ فتحی معاونت آموزش فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارساسرهنگ فتحی معاونت آموزش فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

حضور دکتر زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسادکتر زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا

بازدید مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از مجموعه بزرگ هولدینگ پارس پندار نهاد همراه با دکتر ماکان آریا پارسامدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان در کنار ماکان آریا پارسا