دکتر ماکان آریاپارسا: طراحی لباس هنر یا صنعت؟

نمایش ویدیو درباره مضاحبه با دکتر آریا پارسا در رابطه با طراحی لباس
دکتر ماکان آریا پارسا: برندِ شخصیِ من!
پخش ویدیو

دکتر ماکان آریا پارسا: قدرت پرواز

نمایش ویدیو درباره مصاحبه با دکتر ماکان آریا پارسا در رابطه با خلبانی

ماکان آریا پارسا:استراتژی گاو بنفش همیشه جواب میدهد!

پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا: رهبری سطح پنجم
پخش ویدیو
ماکان آریا پارسا:آموزش مدیر بودن
پخش ویدیو

دکتر ماکان آریا پارسا: تیم من دنیارو میسازه

پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا و ماجرای فیل سفید
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا: بارها شکست خوردم!
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا: آگاهی، دشمن ترس!
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا : رمز ماندگاری شرکت ها (قسمت دوم)
پخش ویدیو

دکتر ماکان آریا پارسا معرفی پارس پندار نهاد

پخش ویدیو

دکتر ماکان آریا پارسا : مدیر باشیم یا رهبر!

پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا: همه کارافرین نیستند!
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا : رمز ماندگاری شرکت ها (قسمت اول)
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا و داستان خانواده پارس (1)
پخش ویدیو
دکتر ماکان آریا پارسا و داستان خانواده پارس (2)
نمایش ویدیو درباره دکتر ماکان آریا پارسا آموزشی
دکتر ماکان آریا پارسا و داستان خانواده پارس (3)
پخش ویدیو