ویدیو های آموزشی - وبسایت رسمی دکتر ماکان آریا پارسا

از رسالت‌های دکتر ماکان آریا پارسا و مجموعه‌های ایشان، توسعه و گسترش آموزش، دانش و تجربیاتی است که در مسیر رسیدن به جایگاه کنونی به دست آورده‌اند. گسترش این موارد منجر به تربیت نسل تازه‌ای از کارآفرینان و صاجبین کسب‌وکار می‌شود که به جای شروع کردن از صفر، از این دانش و تجربیات بهره مند شده و کارایی و اثربخشی‌شان را بیشتر می‌کنند.
پدر صفحه زیر، برخی از آموزش‌های دکتر ماکان آریا پارسا و تیم ایشان را مشاهده می‌کنید:

دکتر ماکان آریا پارسا: برندِ شخصیِ من!

ماکان آریا پارسا:استراتژی گاو بنفش همیشه جواب میدهد!

دکتر ماکان آریا پارسا: رهبری سطح پنجم

دکتر ماکان آریا پارسا:اعتماد سلاح قدرتمند!

ماکان آریا پارسا:آموزش مدیر بودن

دکتر ماکان آریا پارسا: تیم من دنیارو میسازه

دکتر ماکان آریا پارسا و ماجرای فیل سفید

دکتر ماکان آریا پارسا:مثل نیلوفر آبی

دکتر ماکان آریا پارسا: بارها شکست خوردم!

دکتر ماکان آریا پارسا: آگاهی، دشمن ترس!

دکتر ماکان آریا پارسا : رمز ماندگاری شرکت ها (قسمت دوم)

دکتر ماکان آریا پارسا معرفی هولدینگ

نظر دکتر ماکان آریا پارسا درباره جزئیات مهم

دکتر ماکان آریا پارسا : مدیر باشیم یا رهبر!

دکتر ماکان آریا پارسا: همه کارافرین نیستند!

دکتر ماکان آریا پارسا : رمز ماندگاری شرکت ها (قسمت اول)

دکتر ماکان آریا پارسا و داسان خانواده پارس (1)

دکتر ماکان آریا پارسا و داسان خانواده پارس (2)

دکتر ماکان آریا پارسا و داسان خانواده پارس (3)