مدیران حرفه‌ای و رهبران کسب‌وکار، تربیت نیروهای جوان، تازه‌نفس و حرفه‌ای را جزو مسئولیت اجتماعی خود می‌دانند. آنان خود را موظف می‌کنند تا تجربیات ارزشمند و گران‌بهایشان را به سایر علاقه‌مندان به کارآفرینی منتقل کنند تا زنجیره تربیت کارآفرینان موفق و افراد تأثیرگذار قطع نشود.

مدیران موفق، نه فقط خود روی این دنیا تأثیر مثبت می‌گذارند، بلکه کاری می‌کنند که نسل‌های بعد از خودشان هم از خدماتشان منتفع شوند.

دکتر ماکان آریا پارسا آخرین و جدیدترین آموزش‌های کسب‌وکار و مدیریت را در کلاس‌های مختلفی به علاقه‌مندان این حوزه‌ها آموزش داده است. مهم‌ترین سوابق تدریس دکتر ماکان آریا پارسا را در لیست زیر مشاهده می‌کنید:

  1.  تدریس ارتباطات و مهارت های زندگی در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  2. اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  3. تدریس حقوق تجارت و کسب و کار در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان (5 سال )
  4. تدریس در موسسه آموزش عالی نجف آباد و المهدی اصفهان ( غیر انتفاعی – غیر دولتی )
  5. فنون فروش و مذاکره در مرکز شماره 3 جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
  6. ارتباط موثر در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت خانه صنعت و معدن ایران
  7. تبلیغات خلاق در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت خانه صنعت و معدن ایران
  8. تدریس دوره های “25 راز موفقیت”
  9. تدریس دوره های “تسخیر قلب مشتری”