کارآفرینی تولیدی چیست؟

کارآفرینی تولیدی شامل تولید یک کالا یا خدمت می باشد. امروزه تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای اینکه بتوان یک کار تولیدی راه اندازی کرد باید به میزان لازم سرمایه، نیروی کار و مکان مناسب در نظر گرفته شود. ... ادامه مطلب